Nieuwsbrief:
Mijn E-mailadres :
 


Verslaafd aan koffie? Sommige mensen zijn ervan overtuigd dat ze niet zonder koffie kunnen. Maar koffiedrinken is alleen een prettige gewoonte. Aan koffie zelf kunt u namelijk niet verslaafd raken.

Meer over koffie en...verslaving

Dat mensen gewend raken aan de consumptie van cafe´nehoudende dranken, betekent niet dat ze verslaafd zijn aan cafe´ne. De World Health Organisation (WHO) heeft medische criteria voor verslaving opgesteld. Hierbij is volgens de WHO sprake van een verslaving als aan 3 van 6 hieronder weergegeven voorwaarden wordt voldaan (WHO, 1994):

- de behoefte aan een steeds hogere dosis om hetzelfde effect te bereiken
- een toenemend gebruik
- pogingen om het gebruik terug te dringen mislukken keer op keer
- ernstige onthoudingsverschijnselen
- een afwijkend sociaal gedrag
- de behoefte om ermee door te gaan, ondanks de kennis over de negatieve aspecten

Van cafe´nehoudende koffie is niet steeds meer nodig om de gewenste werking van cafe´ne te bereiken (Satel, 2006). Er is geen sprake van toenemend gebruik. Koffiedrinkers die hun cafe´ne-inname minderen, vertonen niet de symptomen die kenmerkend zijn voor mensen die afkicken van overmatig alcoholgebruik of drugs. Mensen die cafe´nehoudende dranken consumeren kunnen dit op eigen kracht minderen of stoppen (Nehlig, 1999).

Volgens de WHO-definitie is cafe´ne dan ook geen drug waar men aan verslaafd kan raken. Ook de American Psychiatric Association heeft een vergelijkbare definitie als de WHO opgesteld, de DSM-IV. Hieruit blijkt ook dat cafe´ne niet voldoet aan de criteria voor verslaving aan drugssoorten (DSM IV, 1998). Abrupt stoppen met het consumeren van cafe´nehoudende dranken kan tot klachten leiden zoals hoofdpijn en vermoeidheid. Dit komt bij een minderheid van de populatie voor (Nehlig, 2004). Of de klachten na plotselinge consumptievermindering optreden hangt deels af van de gevoeligheid voor de effecten van cafe´ne. Zowel hogere als lagere gevoeligheid zijn terug te voeren op verschillen in erfelijke factoren (Cornelis, 2007; RÚtey, 2007; Happonen, 2006). Onthoudingsverschijnselen zijn te voorkomen door de koffie of andere vorm van cafe´neconsumptie (thee, frisdranken) geleidelijk in een aantal dagen te verminderen (Satel 2006; Van Dusseldorp, 1990).